Gratis levering bij aankopen boven de 30 euro!

Privacybeleid

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op: 13 april 2023

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u de service gebruikt, en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service stemt u in met het verzamelen en gebruiken van gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is opgesteld met behulp van een privacybeleidsgenerator.
Interpretatie en definities
Interpretatie

Woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de betekenis als gedefinieerd in de volgende begrippen. De volgende definities hebben dezelfde betekenis ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud staan.
Definities

In dit privacybeleid:

Account betekent een unieke account die voor u is aangemaakt om gebruik te maken van onze Service of delen daarvan.

Verbonden entiteit betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een Partij, waarbij "zeggenschap" betekent het bezit van 50 % of meer aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemrecht geven bij de verkiezing van bestuurders of andere bestuursorganen.

Het bedrijf (in deze overeenkomst aangeduid als "bedrijf", "wij", "ons" of "onze") betekent OX Collagen, Šiltnamių g. 14, district Kaunas.

Cookies zijn kleine bestanden die een website op je computer, mobiele apparaat of een ander apparaat plaatst en die, naast vele andere dingen, informatie bevatten over je surfgeschiedenis op die website.

Land betekent: Litouwen

"Apparaat" betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, mobiele telefoon of digitale tablet.

Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Dienst betekent een Website.

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die gegevens verwerkt namens het Bedrijf. Dit omvat externe bedrijven of personen die door het Bedrijf worden ingeschakeld om de verlening van de Service te vergemakkelijken, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten in verband met de Service te verlenen, of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van het gebruik van de Service.

Gebruiksgegevens zijn automatisch verzamelde gegevens die worden verkregen door het gebruik van de Service of uit de infrastructuur van de Service zelf (bijvoorbeeld de duur van een bezoek aan een pagina).

De website is OX Collagen, te bereiken via https://oxcollagen.lt.

U bent de natuurlijke persoon die gebruik maakt van of toegang heeft tot de Service, of het bedrijf of andere rechtspersoon namens wie een dergelijke natuurlijke persoon gebruik maakt van of toegang heeft tot de Service.

Verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens
Soorten verzamelde gegevens
Persoonlijke gegevens

Wanneer u onze service gebruikt, kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres

Naam en achternaam

Telefoonnummer

Adres, staat, provincie, postcode, stad

Gegevens voor gebruik

Gegevens voor gebruik

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld wanneer u de Service gebruikt.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres (bijv. IP-adres) van uw apparaat, browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaataanduidingen en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Dienst op of via een mobiel apparaat opent, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiele apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, het besturingssysteem van uw mobiele apparaat, het type mobiele webbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt telkens wanneer u onze service bezoekt of de service opent vanaf of via een mobiel apparaat.
Trackingtechnologieën en cookies

Wij gebruiken Cookies en vergelijkbare traceertechnologieën om de activiteit op onze Service te monitoren en om bepaalde informatie op te slaan. De traceringstechnologieën die wij gebruiken omvatten bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen zijn:

cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen Cookies accepteert, kunt u mogelijk geen gebruik maken van sommige delen van onze Dienst. Als u uw browserinstellingen niet hebt aangepast om Cookies te weigeren, kan onze Dienst gebruikmaken van Cookies.
webbakens. Bepaalde secties van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die webbakens worden genoemd (ook bekend als clear widgets, pixeltags en single pixel widgets) waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld het aantal gebruikers kan tellen die deze pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en andere gerelateerde sitestatistieken kan uitvoeren (bijvoorbeeld om de populariteit van een bepaalde sectie te registreren en de integriteit van het systeem en de server te controleren).

Cookies kunnen "permanente" of "sessiecookies" zijn. Permanente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat staan wanneer u het internet verlaat en sessiecookies worden verwijderd zodra u uw internetbrowser afsluit. Voor meer informatie over cookies, zie het artikel op de Privacy Policy website.

We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke/essentiële cookies

Type: sessiecookies.

Beheerd door: ons

Doel: Deze cookies bepalen of gebruikers toestemming hebben gegeven voor het gebruik van cookies op de Website.

Functionele cookies

Type: permanente cookies

Beheerd door: .

Doel: Met deze cookies kunnen wij de keuzes onthouden die u maakt wanneer u de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of uw taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer u de Website gebruikt.

Raadpleeg voor meer informatie over ons gebruik van cookies en uw keuzes met betrekking tot cookies ons Cookiebeleid of het gedeelte "Cookies" van ons Privacybeleid.
Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

uw Service te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van de Service.

om uw Account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De Persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen u toegang geven tot verschillende functies van de Service die u als geregistreerde gebruiker kunt gebruiken.

Voor de uitvoering van het contract: het aangaan, naleven en uitvoeren van het contract voor de aankoop van de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of een ander contract met ons via de service.

Contact met u opnemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen voor mobiele apps, voor updates of informatieve meldingen met betrekking tot functies, producten of contractuele diensten, waaronder beveiligingsupdates, voor zover dit nodig of redelijk is voor de implementatie ervan.

u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die door ons worden aangeboden, vergelijkbaar met de goederen, diensten en evenementen die u al hebt gekocht of waarover u al hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om uw verzoeken te behandelen: om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te verwerken.

Bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, verkoop, herstructurering, reorganisatie, liquidatie of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als onderdeel van een lopend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij de overgedragen activa Persoonsgegevens bevatten die we bewaren over gebruikers van onze Services.

Andere doeleinden: we kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, om gebruikstrends te identificeren, om de effectiviteit van promotiecampagnes te bepalen en om de Service, producten, diensten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden delen:

met serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren en om contact met u op te nemen.
Doeleinden van bedrijfsoverdracht: we kunnen uw persoonsgegevens delen of overdragen in verband met of in verband met een fusie, verkoop of financiering van de bedrijfsactiva, of de overname van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten door een ander bedrijf, of in verband met de onderhandelingen over een dergelijke fusie, verkoop of financiering van de bedrijfsactiva, of de overname van onze bedrijfsactiviteiten.
Met gelieerde ondernemingen: in dit geval eisen wij dat deze gelieerde ondernemingen dit privacybeleid naleven. Gelieerde bedrijven zijn onder andere ons moederbedrijf en andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben.
Met zakelijke partners: we kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of op een andere manier interactie hebt in openbare gebieden met andere gebruikers, is deze informatie zichtbaar voor alle gebruikers en kan deze extern openbaar worden verspreid.
Met uw toestemming: met uw toestemming kunnen we uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden vrijgeven.

Opslag van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf zal uw Persoonsgegevens alleen bewaren voor zover dit nodig is om de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid te bereiken. We zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het bedrijf zal ook Gebruiksgegevens opslaan voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer ze worden gebruikt om de veiligheid of functionaliteit van onze Service te verbeteren of wanneer we wettelijk verplicht zijn om ze voor een langere periode te bewaren.
Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de operationele kantoren van het Bedrijf en op andere locaties waar partijen gevestigd zijn die betrokken zijn bij de verwerking. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar en opgeslagen op computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

Uw aanvaarding van dit Privacybeleid, gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met een dergelijke overdracht.

Het Bedrijf zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden verwerkt en er zal geen overdracht van uw persoonlijke gegevens naar een organisatie of land plaatsvinden tenzij passende controles zijn ingesteld, met inbegrip van de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.
Persoonlijke gegevens verwijderen

U hebt het recht om Persoonsgegevens die over u zijn verzameld te wissen of om Ons te verzoeken u daarbij te helpen.

Onze service kan u de mogelijkheid bieden om bepaalde informatie over u uit de service te verwijderen.

U kunt uw gegevens op elk gewenst moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door u aan te melden bij uw account, als u er een hebt, en naar het gedeelte Accountinstellingen te gaan waar u uw persoonlijke gegevens kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt of om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren als we hiertoe een wettelijke verplichting of rechtsgrond hebben.
Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens
Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u informeren voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en een ander privacybeleid wordt toegepast.
Wetshandhavingsinstanties

In bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf gedwongen worden om uw Persoonsgegevens bekend te maken als de wet dit vereist of als reactie op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).
Andere wettelijke vereisten

De Vennootschap kan uw Persoonsgegevens bekendmaken indien zij te goeder trouw gelooft dat een dergelijke actie noodzakelijk is:

voldoen aan een wettelijke verplichting
De rechten of eigendommen van het bedrijf beschermen en verdedigen
om mogelijke inbreuken op de Service te voorkomen of te onderzoeken
om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek te beschermen
bescherm jezelf tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De beveiliging van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van online transmissie of elektronische opslag 100 % veilig is. Hoewel Wij ernaar streven om commercieel redelijke maatregelen te nemen om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.
Privacy van kinderen

Onze service is niet bedoeld voor personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van personen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van personen jonger dan 13 jaar zonder de toestemming van de ouders te controleren, zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens van onze servers te verwijderen.

Als wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens en uw land toestemming van de ouders vereist, kunnen wij uw toestemming van de ouders nodig hebben voordat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken.
Koppelingen naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar de website van die derde. Wij raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt door te nemen.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden.
Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Voordat de wijzigingen van kracht worden, stellen wij u hiervan op de hoogte via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze Service en werken wij de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit Privacybeleid bij.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina worden gepubliceerd.
Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over dit Privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

e-mail: [email protected]

Selecteer de velden die moeten worden weergegeven. Andere worden verborgen. Sleep om de volgorde te wijzigen.
  • Foto
  • SKU
  • Beoordeling
  • Prijs
  • Voorraad
  • Beschrijving
  • Gewicht
  • Maat
  • Aanvullende informatie
  • In winkelwagen
Klik buiten om de vergelijkingsbalk te verbergen
Vergelijk